loader image

יובל לישיבת איתרי

כנס יובל לישיבת איתרי הקדושה לציון חמישים שנה של תורה. הכנס התקיים במעמד גדולי ישראל ורבני הישיבה לדורותיה בהיכל הישיבה. האירוע קיבל לווי מיתוגי צמוד החל מהלוגו "איתרי 50", עובר דרך פרסומים, פרוספקטים, הזמנות, ספר 50 שנה של תורה בישיבת איתרי, אלבום היובל, שלט גב, פודיום ועוד.