loader image

קמפיין "מרדכי הצדיק"

"להשמיד להרוג ולאבד"… מילים הממחישות באופן מדוייק ונוקב את המציאות שלנו היום. ארגון "אבות ובנים" העולמי יצא בקמפיין פורים: בזכות כח התורה של מעל 60,000 ילדים מכל רחבי העולם בעצם יום הפורים נינצל מכל הגזירות! הפרויקט כלל קמפיין מקדים להשגת תרומות שכלל שלטים, פליירים, באנרים דף נחיתה ועוד וקמפיין המשך "בזכות כח התורה" הקורא לילדים להשתתף בלמוד במגרת מרדכי הצדיק בכל בתי הכנסת הפרוסים ברחבי הארץ.