loader image

קמפיין "גומרה"

קהילת קצות החושן – מודיעין עילית, התגייסו ונרתמו יחד כאיש אחד בלב אחד לסייע לקראת גמר גמר בניית בית ה'. ואין המלאכה נקראת אלא על שם גומרה.