loader image

קמפיין "לפאר ולרומם"

נרתמים להשלמת בית המדרש חניכי הישיבות – רמת בית שמש. הפרויקט כלל עיצוב לוגו, סליידרים עבור אתר הקמפיין, שלטי חיפוי לבנין חוץ ופנים, עלון "שמו מפארים", מודעות טיזרים, מודעות הקמפיין, שלט הנצחות, הזמנה, שלט גב, דוכן נואמים, פלייסמנטים לשולחנות, טפסי הצטרפות, מודעת תודה