loader image

יום הש"ס – בית שמש

מיתוג פרויקט מדהים ויחודי, ברמת בית שמש א' – "לומדים את הש"ס ותומכים במוסדות התורה". הקמפיין התנהל בעברית ובאנגלית וכלל עיצוב לוגו, עיצוב אתר הקמפיין, שלטי כיכר, מודעות טיזר, מודעות, שלטי רחוב, עלון הסברה, שלט מוסדות משתתפים, שלטי במה, פודיום, הזמנה, תפילת השל"ה, פולדר, טופס תרומות והצטרפות…ו…מוזמנים לבדוק מה שכחתי :)